ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CATERING - CAFE - FAST FOOD - ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

       R27L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __148 x 123 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __130 x 105 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___117 x 92  χιλ.

       Βάθος ______________25 χιλ

       Χωρητικότητα __________320 κυβ. εκ.

       R28L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __147 x 124 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __128 x 103 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___108 x 82  χιλ.

       Βάθος ______________40 χιλ

       Χωρητικότητα __________470 κυβ. εκ.

       R21L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __146 x 120 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __129 x 104 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___109 x 84  χιλ.

       Βάθος ______________46 χιλ

       Χωρητικότητα __________500 κυβ. εκ.

       R53L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __162 x 132 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __151 x 121 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___138 x 108  χιλ.

       Βάθος ______________42 χιλ

       Χωρητικότητα __________690 κυβ. εκ.

       R8L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __192 x 140 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __175 x 123 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___159 x 107  χιλ.

       Βάθος ______________30 χιλ

       Χωρητικότητα __________585 κυβ. εκ.

       R13L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __202 x 109 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __184 x 92 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___162 x 70 χιλ.

       Βάθος ______________49 χιλ.

       Χωρητικότητα __________690 κυβ. εκ.

       R844L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __190 x 140 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __173 x 123 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___143 x 93 χιλ.

       Βάθος ______________54 χιλ.

       Χωρητικότητα __________900 κυβ. εκ.

       R43L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __205 x 124 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __181 x 102 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___156 x 83 χιλ.

       Βάθος ______________45 χιλ.

       Χωρητικότητα __________690 κυβ. εκ.

 

       R45L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __202 x 137 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __186 x 121 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___161 x 96 χιλ.

       Βάθος ______________50 χιλ.

       Χωρητικότητα __________940 κυβ. εκ.

 

       R87L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __219 x 127 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __203 x 111 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___187 x 95 χιλ.

       Βάθος ______________33 χιλ.

       Χωρητικότητα __________650 κυβ. εκ.

 

       R29L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __225 x 175 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __208 x 158 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___200 x 150 χιλ.

       Βάθος ______________35 χιλ.

       Χωρητικότητα __________1125 κυβ. εκ.

 

       R80L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __209 x 161 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___197 x 147 χιλ.

       Βάθος ______________30 χιλ.

       Χωρητικότητα __________350 - 480 κυβ. εκ

 

       R81L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ..

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __212 x 161 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___197 x 147 χιλ.

       Βάθος ______________30 χιλ.

       Χωρητικότητα __________160 – 220 – 380 κυβ. εκ

 

       R83L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __233 x 181 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __217 x 165 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___201,3 x 149,3 χιλ.

       Βάθος ______________29 χιλ.

       Χωρητικότητα __________200 – 200 – 470 κυβ. εκ

 

       R66L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __247 x 145 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __228 x 126 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___205 x 106 χιλ.

       Βάθος ______________44 χιλ.

       Χωρητικότητα __________1000 κυβ. εκ

 

       R64L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __260 x 190 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __240 x 170 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___217 x 147 χιλ.

       Βάθος ______________56 χιλ.

       Χωρητικότητα __________2000 κυβ. εκ

 

       R2L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __316 x 216 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __294 x 194 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___274 x 174 χιλ.

       Βάθος ______________43 χιλ.

       Χωρητικότητα __________2380 κυβ. εκ

 

       R31L

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __322 x 262 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __300 x 240 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___273 x 213 χιλ.

       Βάθος ______________50 χιλ.

       Χωρητικότητα __________3240 κυβ. εκ

 

Developed by:   ExaByte