ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CATERING - CAFE - FAST FOOD - ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

       R36G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __94 x 65 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __85 x 56 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___77 x 48  χιλ.

       Βάθος ______________3,2 cm

       Χωρητικότητα __________120 ml

       R3G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __160 x 110 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __144 x 94 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___127 x 77  χιλ.

       Βάθος ______________3,7 cm

       Χωρητικότητα __________310 ml

       RGN16T

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __187 x 134 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __177 x 124 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___165 x 112  χιλ.

       Βάθος ______________37 χιλ

       Χωρητικότητα __________680 κυβ. εκ.

       R37G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __149 x 115 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __130 x 96 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___120 x 85  χιλ.

       Βάθος ______________28 χιλ

       Χωρητικότητα __________290 κυβ. εκ.

       R10G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __150 x 125 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __134 x 109 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___107 x 82  χιλ.

       Βάθος ______________44 χιλ

       Χωρητικότητα __________490 κυβ. εκ.

       R53G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __162 x 131 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __147 x 118 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___132 x 102  χιλ.

       Βάθος ______________42 χιλ

       Χωρητικότητα __________670 κυβ. εκ.

       R6G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __195 x 125 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __179 x 109 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___167 x 98  χιλ.

       Βάθος ______________24 χιλ

       Χωρητικότητα __________440 κυβ. εκ.

       R12G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __210 x 140 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __194 x 125 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___177 x 108  χιλ.

       Βάθος ______________28 χιλ

       Χωρητικότητα __________610 κυβ. εκ.

 

       R15G CAKE

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __238 x 101 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __225 x 88 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___206 x 72  χιλ.

       Βάθος ______________50 χιλ

       Χωρητικότητα __________865 κυβ. εκ.

 

       R88G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __310 x 103 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __292 x 85 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___268 x 70  χιλ.

       Βάθος ______________50 χιλ

       Χωρητικότητα __________1070 κυβ. εκ.

 

       R45G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __204 x 138 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __185 x 120 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___160 x 95  χιλ.

       Βάθος ______________49 χιλ

       Χωρητικότητα __________910 κυβ. εκ.

 

       R1G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __210 x 140 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __195 x 125 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___175 x 105  χιλ.

       Βάθος ______________38 χιλ

       Χωρητικότητα __________800 κυβ. εκ.

 

       R844G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __187 x 137 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __173 x 123 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___143 x 93  χιλ.

       Βάθος ______________55 χιλ

       Χωρητικότητα __________900 κυβ. εκ.

 

       R46G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __240 x 179 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __224 x 163 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___206 x 125  χιλ.

       Βάθος ______________42 χιλ

       Χωρητικότητα __________1360 κυβ. εκ.

 

       R22G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __319 x 171 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __298 x 151 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___279 x 151  χιλ.

       Βάθος ______________43 χιλ

       Χωρητικότητα __________1820 κυβ. εκ.

 

       R11G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __212 x 162 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___197 x 147  χιλ.

       Βάθος ______________36 χιλ

       Χωρητικότητα __________1190 κυβ. εκ.

 

       R23G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __213 x 163 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___197 x 147  χιλ.

       Βάθος ______________30 χιλ

       Χωρητικότητα __________400 - 450 κυβ. εκ.

 

       R24G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __213 x 163 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___197 x 147  χιλ.

       Βάθος ______________30 χιλ

       Χωρητικότητα __________180 – 280 – 350 κυβ. εκ.

 

       R808G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __213 x 163 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___192 x 142  χιλ.

       Βάθος ______________385 χιλ

       Χωρητικότητα __________400 - 550 κυβ. εκ.

 

       R819G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __227 x 177 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __212 x 162 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___191 x 141  χιλ.

       Βάθος ______________385 χιλ

       Χωρητικότητα __________200 x 280 x 480 κυβ. εκ.

 

       R17G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __270 x 210 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __250 x 190 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___232 x 174  χιλ.

       Βάθος ______________48 χιλ

       Χωρητικότητα __________2130 κυβ. εκ.

 

       R89G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __226 x 205 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __213 x 192 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___193 x 172  χιλ.

       Βάθος ______________47 χιλ

       Χωρητικότητα __________1650 κυβ. εκ.

 

       R49G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __228 x 228 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __211 x 211 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___189 x 189  χιλ.

       Βάθος ______________49 χιλ

       Χωρητικότητα __________2000 κυβ. εκ.

 

       R90G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __259 x 132 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __250 x 123 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___242 x 114  χιλ.

       Βάθος ______________19 χιλ

       Χωρητικότητα __________430 κυβ. εκ.

 

       R91G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __314 x 136 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __303 x 125 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___292 x 114  χιλ.

       Βάθος ______________22 χιλ

       Χωρητικότητα __________700 κυβ. εκ.

 

       R92G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __310 x 112 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __303 x 125 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___292 x 114  χιλ.

       Βάθος ______________22 χιλ

       Χωρητικότητα __________570 κυβ. εκ.

 

       R93G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __296 x 197 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __280 x 100 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___188 x 286  χιλ.

       Βάθος ______________15 χιλ

       Χωρητικότητα __________800 κυβ. εκ.

 

       R94G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __248 x 123 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __239 x 114 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___231 x 105  χιλ.

       Βάθος ______________19 χιλ

       Χωρητικότητα __________500 κυβ. εκ.

 

       R96G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __258 x 115 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __249 x 106 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___238 x 95  χιλ.

       Βάθος ______________28 χιλ

       Χωρητικότητα __________650 κυβ. εκ.

 

       R2G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __315 x 214 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __292 x 191 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___278 x 177  χιλ.

       Βάθος ______________43 χιλ

       Χωρητικότητα __________2320 κυβ. εκ.

 

       R31G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __322 x 262 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __298 x 238 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___273 x 213  χιλ.

       Βάθος ______________50 χιλ

       Χωρητικότητα __________3260 κυβ. εκ.

 

       R32G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __322 x 262 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __298 x 238 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___277 x 217  χιλ.

       Βάθος ______________40 χιλ

       Χωρητικότητα __________2625 κυβ. εκ.

 

       R34G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __372 x 220 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __362 x 211 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___347 x 194  χιλ.

       Βάθος ______________44 χιλ

       Χωρητικότητα __________3100 κυβ. εκ.

 

       R40G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __148 x 123 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __130 x 105 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___117 x 92  χιλ.

       Βάθος ______________25 χιλ

       Χωρητικότητα __________320 κυβ. εκ.

 

       R99G

       Εξωτ. Διάσταση Χείλους __148 x 123 χιλ.

       Εσωτ. Διάσταση Χείλους __130 x 105 χιλ.

       Εξωτ. Διάσταση Βάσης ___117 x 92  χιλ.

       Βάθος ______________25 χιλ

       Χωρητικότητα __________320 κυβ. εκ.

 

Developed by:   ExaByte