ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CATERING - CAFE - FAST FOOD - ΒΑΠΤΙΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ

       C1G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __8.6 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __7.6 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___5.6 εκ.

       Βάθος ______________ 3.8 εκ.

       Χωρητικότητα __________ 135 κυβ. εκ.

       C600G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __15.6 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __14.4 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___13.6 εκ.

       Βάθος ______________1.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________216 κυβ. εκ.

       C23G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __17.4 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __15.8 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___14.7 εκ.

       Βάθος ______________2.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________430 κυβ. εκ.

       C23G/E

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __17.4 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __15.8 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___14.7 εκ.

       Βάθος ______________2.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________430 κυβ. εκ.

       C13G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __19.5 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __18 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___17 εκ.

       Βάθος ______________2.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________500 κυβ. εκ.

       C5G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __21.6 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __20.1 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___19.4 εκ.

       Βάθος ______________1.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________530 κυβ. εκ.

       C100G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __21.8 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __19.9 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___ 18.8 εκ.

       Βάθος ______________2.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________680 κυβ. εκ.

       C601G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __22.4 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __20.9 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___20.1 εκ.

       Βάθος ______________1.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________500 κυβ. εκ.

 

       C3G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __22.8 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __21.5 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___19.7 εκ.

       Βάθος ______________3.9 εκ.

       Χωρητικότητα __________1630 κυβ. εκ.

 

       C8G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __23.5 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __22.9 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___22.3 εκ.

       Βάθος ______________1.6 εκ.

       Χωρητικότητα __________690 κυβ. εκ.

 

       C11G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __25 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __23.1 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___22.2 εκ.

       Βάθος ______________1.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________700 κυβ. εκ.

 

       C30G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __25.1 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __24.5 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___23.5 εκ.

       Βάθος ______________1.5 εκ.

       Χωρητικότητα __________1020 κυβ. εκ.

 

       C31G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __27 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __26.6 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___24.5 εκ.

       Βάθος ______________1.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________750 κυβ. εκ.

 

       C32G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __27.7 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __26.0 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___24.9 εκ.

       Βάθος ______________2.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________1240 κυβ. εκ.

 

       C45G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __30 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __28.4 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___27.2 εκ.

       Βάθος ______________2.6 εκ.

       Χωρητικότητα __________1550 κυβ. εκ.

 

       C4G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __28.8 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __26.5 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___25.3 εκ.

       Βάθος ______________2.3 εκ.

       Χωρητικότητα __________920 κυβ. εκ.

 

       C10G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __29 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __27 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___25 εκ.

       Βάθος ______________4 εκ.

       Χωρητικότητα __________2200 κυβ. εκ.

 

       C14G

       Εξωτ. Διάμετρος Χείλους __33 εκ.

       Εσωτ. Διάμετρος Χείλους __31.4 εκ.

       Εξωτ. Διάμετρος Βάσης ___30.5 εκ.

       Βάθος ______________2 εκ.

       Χωρητικότητα __________1690 κυβ. εκ.

 
 

Developed by:   ExaByte